Menu Zavřeno

Ukončení využívání technické specifikace ČSN P CEN/TS 15675:2009

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje, že z důvodu zrušení technické specifikace ČSN P CEN/TS 15675:2009 a následnému rozhodnutí valného shromáždění EA (Evropská akreditace) je od 1.11.2019 ukončeno využívání této specifikace k účelům akreditace laboratoří provádějících měření emisí ze stacionárních zdrojů. Informační dopis k této skutečnosti je k dispozici na níže uvedeném odkazu.