Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #08 ke dni 15. 11. 2019

Vážení klienti, vážení čtenáři,
Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.
V tomto vydání informujeme také o dokumentech vydaných i dalšími organizaci a ukončení platnosti dokumentu.
Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-4/23 INF:2019 Posuzování a akreditace stanovisek a interpretací pomocí ISO / IEC 17025: 2017 (datum vydání 16. října 2019)

EA-INF / 01:2019 Seznam publikací EA a mezinárodních dokumentů – revize

IAF

IAF MD 3:2008 Advanced Surveillance and Recertification Procedures (ASRP) – zrušen k 31. 10. 2019 rezolucí IAF číslo 2019-16, certifikační orgány musí do 1 roku tj. do 31.10.20210 ukončit jeho používání.

IAF MD 5:2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems, platí od 7. května 2020

ILAC

ILAC-G27: 07/2019Pokyny pro měření prováděná jako součást inspekčního postupu

Technické normy

ČSN ISO 55002:11/2019 Management aktiv – Systémy managementu – Směrnice pro používání
ISO 55001

ISO/IEC 17029:2019 Conformity assessment – General principles and requirements for validation and verification bodies

ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements

Zpracoval: Ing. Jaroslav Růžička, 15. 11. 2019