Menu Zavřeno

Nadchází poslední rok přechodného období pro přechod na revidovanou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. připomíná zástupcům zkušebních a kalibračních laboratoří, že koncem tohoto týdne započne poslední rok přechodného období pro přechod akreditovaných subjektů na revidovanou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Informační dopis k této skutečnosti, který obsahuje souhrn nejdůležitějších dat a pravidel je k dispozici na níže uvedeném souboru.