Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #15 ke dni 30. 6. 2020

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, vydanými i dalšími organizacemi a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF / 01:2020 Seznam publikací EA a mezinárodních dokumentů (datum vydání 2020-06-09)
EA-INF / 02:2020 Signatáři mnohostranných a dvoustranných dohod EA (datum vydání 2020-06-
09)
EA-INF / 03:2020 Kontaktní osoby řádných a přidružených členů EA, uznávaných zúčastněných
stran a pozorovatelů (datum vydání 2020-06-09)

IAF

IAF / ILAC A1: 03/2020 Dohody o vícestranném vzájemném uznávání IAF / ILAC (Ujednání): Požadavky a postupy pro hodnocení regionální skupiny

ILAC

Technické normy

 Technické předpisy

Zpracoval: Ing. Jaroslav Růžička, 30. 06. 2020