Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #16 ke dni 3. 8. 2020

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, vydanými i dalšími organizacemi a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF / 01:2020 Seznam publikací EA a mezinárodních dokumentů (datum vydání 2020-07-03)

IAF

IAF MD 8: 2020 Aplikace ISO / IEC 17011: 2017 v oblasti systémů řízení kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) – vydání 4

ILAC

ILAC P10: 07/2020 Politika ILAC pro metrologickou sledovatelnost výsledků měření

Technické normy

ČSN EN IEC 31010 ed.2 Management rizik – Techniky posuzování rizik
ČSN EN ISO/IEC 17029
Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány

 Technické předpisy

Zpracoval: Ing. Jaroslav Růžička, 3. 08. 2020