Menu Zavřeno

Výroční zpráva IAF MLA

Mezinárodní akreditační fórum vydalo Výroční zprávu IAF MLA za rok 2019  (Multilaterální dohoda Mezinárodního akreditačního fóra o vzájemném uznávání výsledků akreditace) včetně přehledné infografiky.