Menu Zavřeno

Informace k MPA 10-02-21

Upozorňujeme akreditované zdravotnické laboratoře, že dnem 1. 5. 2021 nabývá účinnosti MPA 10-02-21 k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky.  V tomto vydání MPA byly aktualizovány informace v PŘÍLOZE 2, které se týkají rozsahu posuzování interních kalibrací. Dále byly aktualizovány odkazy na citované normy. Doporučujeme zdravotnickým laboratořím prostudovat a případně využít podnětné informace uvedené v ČSN EN ISO 22367:2020 Zdravotnické laboratoře – Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře.