Menu Zavřeno

Používání odkazu na akreditaci na výstupních dokumentech

Na základě zjištění z posuzování doporučujeme akreditovaným zdravotnickým laboratořím pečlivě prostudovat požadavky MPA 00-04-20 Verze 2 Pravidla používání odkazu na akreditaci a tyto požadavky neprodleně zaimplementovat do svého systému managementu. Jedná se především o požadavky a informace uvedené v kapitolách 2.2.1 a 2.2.2.  V případě nejasností je možné se obrátit na vedoucího posuzovatele nebo garanta pro oblast akreditace zdravotnických laboratoří.