Menu Zavřeno

EA-4/18 G:2021

Organizace EA vydala dokument EA-4/18 G:2021 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation (Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti),  který si klade za cíl podporovat harmonizaci přístupu akreditačních orgánů k hodnocení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti a pomoci laboratořím při určování úrovně a četnosti jejich zapojení do zkoušení způsobilosti. ČIA zajistil překlad tohoto dokumentu, který je nyní zveřejněn v části Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB – všechny oblasti akreditace.