Menu Zavřeno

Zasedání IAF TC WG Accreditation a IAF TC

Zástupci ČIA se ve dnech 8. 4. a 14. 4. 2022 zúčastnili zasedání pracovní skupiny IAF TC WG Accreditation a zasedání Technické komise IAF. Obě zasedání byla z důvodu omezení cestování realizována prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

IAF TC WG Accreditation projednává zejména dokumenty IAF a provádí jejich analýzu z pohledu souladu s normou ISO/IEC 17011, podle které pracují akreditační orgány na celém světě. Nyní se skupina zaměřuje na dokument IAF MD 15.

Technická komise IAF projednala zprávy z jednotlivých pracovních skupin a regionálních akreditačních sdružení včetně EA. Značná pozornost byla věnována posuzování na dálku a iniciativě ISO včlenit principy „remote assessment“ do mezinárodních norem.