Menu Zavřeno

Jednání ILAC Inspection Committee

Dne 21. 4. 2022 proběhlo jednání ILAC Inspection Committee. Z důvodu pandemie viru COVID-19 bylo realizováno formou web meetingu.

Z projednávaných témat je možno uvést shromažďování podnětů pro plánovanou revizi ISO/IEC 17020, otázku vzorkování jako samostatné činnosti akreditované podle ISO/IEC 17020, problematiku vzdáleného posuzování nebo využití výpočetní techniky a softwarových aplikací v rámci inspekcí.