Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #37 ke dni 01. 05. 2022

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
(datum vydání: 2022-04-22)

EA-INF/03 Signatories to the EA Multilateral and Bilateral Agreements
(datum vydání: 2022-04-11)

EA-1/06 A-AB EA multilateral agreement – Criteria for signing – Policy and procedures for development
(datum vydání: 2022-04-11)

EA-1/14 A Procedure for development and approval of EA documents and the adoption of ILAC/IAF documents
(datum vydání: 2022-04-11)

EA-1/17 A EA Rules of Procedure
(datum vydání: 2022-04-19)

EA-1/17 S1 A – AB Criteria for membership
(datum vydání: 2022-04-19)

EA-1/17 S3 A Procedure for the investigation and resolution of Complaints and Appeals
(datum vydání: 2022-04-19)

EA-1/17 S4 A + AB Proxy procedure
(datum vydání: 2022-04-19)

EA-1/17 S5 A-AB Levying of membership fees
(datum vydání: 2022-04-22)

EA-1/19 A – AB Rules for use of EA logo and Graphic Specification (previously EA-0/01)
(datum vydání: 2022-04-19)

EA-2/02 EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body
(datum vydání: 2022-04-19)

IAF

ILAC

IAF / ILAC

 Technické normy

ČSN EN ISO 3834-1:2022 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu
(datum vydání: 2022-05)

ČSN EN ISO 3834-2:2022 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Komplexní požadavky na kvalitu
(datum vydání: 2022-05)

ČSN EN ISO 3834-3:2022 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na kvalitu
(datum vydání: 2022-05)

ČSN EN ISO 3834-4:2022 Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na kvalitu
(datum vydání: 2022-05)

ČSN EN ISO 3834-5:2022 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4
(datum vydání: 2022-05)

Technické předpisy
—                                                                                              

Ostatní
—                                                    


Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA
Dne:                 11. 05. 2022