Menu Zavřeno

Doporučení Evropské komise v souvislosti se situací na Ukrajině

Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) obdržela dopis od generální ředitelky Evropské komise s informacemi důležitými pro evropské akreditační orgány a subjekty posuzování shody.

Dopis obsahuje následující informace (výňatek):

  • Vnitrostátní akreditační orgány a subjekty posuzování shody z členských států EU musí dodržovat sankce EU vůči Rusku a Bělorusku (www.sanctionsmap.eu).
  • Členové EA (vč. ČIA) nemohou nabízet služby subjektům posuzování shody z Ruska a Běloruska, pokud jsou uvedeny na sankčním seznamu EU.
  • Evropská komise doporučuje vnitrostátním akreditačním orgánům se sídlem v EU, aby ukončily poskytování služeb subjektům z Ruska a Běloruska. Doporučení se týká nových akreditací i obnovovaných stávajících akreditací.
  • Subjekty posuzování shody nemohou posuzovat u organizací z Ruska a Běloruska, pokud jsou tyto hospodářské subjekty uvedeny na sankčním seznamu EU nebo jejich výrobky podléhají zákazu dovozu do EU.
  • Evropská komise dále doporučuje subjektům posuzování shody, aby zvážily ukončení svých služeb pro organizace z Ruska a Běloruska, a to i v případě, že jejich výrobky nepodléhazjí zákazu dovozu do EU.

Celé znění dopisu je k dispozici ke stažení: