Menu Zavřeno

Změnový list 4-22 k MPA 40-02-21

K 01. 06. 2022 byla provedena aktualizace MPA 40-02-21. Změny, které jsou v tomto MPA provedeny mají formální charakter a jsou uvedeny ve Změnovém listu 4-22 k tomuto MPA, který je součástí tohoto vyjádření.

Aktualizovaný dokument je umístěn v sekci Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace.