Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #42 ke dni 01. 10. 2022

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF/17  Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators
(datum vydání: 2022-09-27)

EA-INF/11 Scope of the EA MLA and the application of an EA MLA signatory to join the IAF MLA for a specific main scope/sub-scope and/or the ILAC MRA for a specific activity
(datum vydání: 2022-09-27)

IAF

IAF MD 13:2022 Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001)

(datum vydání: 2022-09-19)

IAF

—    

ILAC

IAF / ILAC

Technické normy

—    

Technické předpisy

—                                                                               

Ostatní

—                                             

Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA
Dne:                 10. 10. 2022