Menu Zavřeno

Informace o zasedání EA HHC

Zástupce ČIA se ve dnech 13.9.-14.9.2022 zúčastnil zasedání EA HHC (Horizontální harmonizační komise Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace). Po dvouletém období omezení souvisejících s onemocněním COVID-19, kdy zasedání probíhaly na dálku, se tentokrát konalo na místě v Thon Hotel Brussels City Centre.
Hlavními tématy byla akreditace pro účely notifikace a s tím související implementace nové verze dokumentu EA 2/17, vyhodnocování schémat posuzování shody podle dokumentu EA 1/22, harmonizovaný přístup k implementaci ISO/IEC 17011 a nařízení EP a Rady 765/2008. Dále byly projednány návrhy několika rezolucí, které budou předloženy na EA GA na podzim tohoto roku a taktéž bylo navrženo zahájit revize dokumentů EA 2/15 a EA-1/06 společně s EA Inf/04. Nová směrnice ke vzdálenému posuzování bude zaslána k připomínkám členům EA.
V rámci jednání proběhl také workshop na téma zvažování rizik při posuzování – Risk based approach.