Menu Zavřeno

Oprava MPA 00-01-23

Ve vydaném MPA 00-01-23 byla zjištěna chyba v tabulce Přílohy č. 6, kdy byla nesprávně uvedena preferovaná norma včetně aplikovaných požadavků pro právní předpis NV č. 9/2002 Sb., přílohy č. 7 využívané k posuzování shody v oblasti akreditace pro účely autorizace/oznámení. Chyba byla opravena, preferovaná norma s aplikovanými požadavky pro právní předpis NV č. 9/2002 Sb., přílohy č. 7 je ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 + pk.

Aktualizovaný dokument je umístěn v sekci Dokumenty MPA.