Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #61 – duben 2024

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.
V tomto vydání informujeme také o dokumentech, které vydaly i další organizace, a o ukončení platnosti dokumentů.
Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

EA

EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents
(datum vydání: 2024-04-11)

EA-INF/05 Directory of European legislations and EU schemes with provisions to accreditation and/or conformity assessment
(datum vydání: 2024-04-03)

EA-8/01 Guidance on Transfers of Accredited Certification of Persons
(datum vydání: 2024-04-11)

IAF

ILAC
___

IAF / ILAC
___

Technické normy a předpisy

Předpisy a technické normy týkající se uvádění výrobků na trh – přehled zpracovaný ÚNMZ, dostupný ZDE.
(datum vydání: 2024-04)

ČSN EN ISO 45001: Změna Z1 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití 
(datum vydání: 2024-04)

ČSN ISO 14066 Environmentální informace – Požadavky na kompetence týmů validujících a ověřujících environmentální informace

(datum vydání: 2024-04)

Ostatní

Věstník ÚNMZ dostupný ZDE.
(datum vydání: 2024-04-07)

 

Zpracovala:      Bc. Ponikelská Dana, MBA
Dne:                 15. 5. 2024