Menu Zavřeno

Změnový list 02/24 k MPA 50-01-23 verze 4

Text MPA 50-01-23 verze 4 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky v akreditačním systému České republiky, se mění z důvodu zpracování změny Z1 normy ČSN EN ISO 45001:2018, upřesnění informace k programu EMAS a provedení formálních úprav. Změny, které byly v tomto MPA provedeny naleznete ve ZDE ve Změnovém listu 02/24, který je součástí tohoto vyjádření.

Aktualizovaný dokument je umístěn v sekci Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace.