Menu Zavřeno

Příklady POA

Technická komise pro fyzikálně – chemické zkoušky vypracovala dokument, ve  kterém  je uvedena řada příkladů,  jak  definovat rozsah akreditace  v příloze Osvědčení o akreditaci  v oblasti fyzikálně-chemických zkoušek a vzorkování. Tento dokument je  přílohou  k dokumentu 11_01-P040 Návod pro tvorbu přílohy osvědčení o akreditaci  a měl by být využíván chemickými laboratořemi při tvorbě a harmonizaci těchto příloh.