Menu Zavřeno

Společné komuniké k požadavkům na systém managementu dle ISO 15189:2007

ČSN EN ISO 15189:2007. Organizace ISO, ILAC a IAF vydaly Společné komuniké k požadavkům na systém managementu dle ISO 15189:2007. Smyslem společného komuniké je objasnění vztahu mezi požadavky na systém managementu dle ISO 15189 a normou ISO 9001:2008. Společné komuniké v původním znění naleznete a překlad komuniké naleznete zde:

Tiskovou zprávu ke komuniké a její překlad naleznete zde:

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a Český institut pro akreditaci, o.p.s. dne 21.12.2005 podepsali Dohodu o spolupráci v oblasti zvyšování a ověřování kvality práce klinických laboratoří:

U příležitosti podpisu této dohody bylo vydáno Společné prohlášení:

Stanovisko plátců k programu zvyšování kvality klinických laboratoří a prokazování kvality jejich práce:

Český institut pro akreditaci, o.p.s. uzavřel Dohodu o spolupráci v oblasti akreditace se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České Republiky. Více informací najdete v tiskové zprávě.

Společné stanovisko ČIA, CZEDMA a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii MZ ČR k Rozsahu dokumentace k IVD a laboratorním přístrojům.

 úvodní text 

 dokument Společného stanoviska ČIA a CZEDMA