Menu Zavřeno

MPA 00-03-10

MPA 00-03-10 Pravidla pro vyřizování námitek a odvolání v akreditačním řízení při aplikaci správního řádu budou umístěny v sekci Dokumenty ČIA dnem jeho platnosti. Zaslané připomínky jsou zapracovány v textu dokumentu, jejich seznam a způsob vypořádání je uveden v přiložené tabulce.