Menu Zavřeno

Stanovisko ČIA k akreditaci měřicích metod v oboru pracovního lékařství

Na základě stanoviska Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně ze dne 8.12.2014 (viz příloha níže) oznamujeme, že ČIA nebude registrovat žádosti o posouzení postupů pro fyzické, psychické a zrakové zátěže. Ze společného jednání zástupců ČIA a SPL ČLS JEP vyplynulo, že tyto postupy nemohou splňovat požadavky pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.