Menu Zavřeno

ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s upozorňuje na to, že podle resoluce Valné hromady IAF z roku 2012 k termínu 1.7.2015 končí tříleté přechodné období pro zavedení normy ISO/IEC 17024:2012, která byla do soustavy českých technických norem zavedena jako ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Více informací najdete zde: