Menu Zavřeno

ČSN P CEN/TS 15675:2009

ČIA zpřesňuje termín zahájení posuzování pro zkušební laboratoře provádějících měření emisí podle technické specifikace ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší – Měření emisí ze stacionárních zdrojů – Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí.