Menu Zavřeno

Změnový list k MPA 30-03-07

Český institut pro akreditaci, o.p.s. k datu 1.7.2009 vydává změnový list 01/09 k MPA 30-03-07 „Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti“, který upřesňuje požadavky ČIA na účast v mezilaboratorních porovnánání zkoušek (Příloha tohoto MPA – Národní dodatek).