Menu Zavřeno

Vysvětlení MZ ČR

Český institut pro akreditaci, o.p.s obdržel z Ministerstva zdravotnictví ČR záporné stanovisko k možnosti nahrazení povolání zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí v oboru klinická genetika povoláním bioanalytik pro klinickou genetiku. Bližší vysvětlení je uvedeno v příloženém dopise: