Menu Zavřeno

Rozšíření akreditace

Český institut p Informace o změně rozsahu akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů – rozšíření rozsahu akreditace o skupinu činností 98 dle přílohy 1 nařízení Komise (EU) č. 600/2012. Více informací najdete níže.