Menu Zavřeno

ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s informuje o přijímání žádostí o posouzení certifikačních orgánů provádějících certifikaci osob podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob. Více informací najdete v informačním dopisu: