Menu Zavřeno

GMP+


Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí s platností od 14.2.2018 novou službu v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty – certifikaci správné výrobní praxe krmiv podle požadavků schématu GMP+.

Všechny související pravidla, postupy a specifické požadavky včetně příslušných dokumentů GMP+ jsou k dispozici na webových stránkách společnosti GMP+ International (u většiny materiálů je k dispozici i verze v českém jazyce) https://gmpportaal.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx.  

Podrobnější informace jsou uvedeny zde: