Menu Zavřeno

ISO 22301:2012

IA zavedl novou službu akreditace pro certifikaci systému managementu kontinuity činností organizace podle ISO 22301:2012, resp. ČSN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky.

ČIA přijímá žádosti o udělení akreditace od 1. 2. 2018.

Podrobnosti naleznete zde: