Menu Zavřeno

MPA 40-01-18, verze 1

K projednávanému dokumentu MPA 40-01-18, verze 1, který je umístěn v sekci Dokumenty ke stažení – Dokumenty MPA, byly ve stanoveném termínu ve veřejném připomínkovém řízení uplatněny připomínky. Akceptované připomínky jsou zapracovány v textu dokumentu, seznam a způsob vypořádání je uveden v přiložené tabulce: