Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Prohlášení IAF k přechodnému období ISO 9001 a ISO 14001

Valné shromáždění IAF v říjnu t.r. přijalo prohlášení upozorňující na Rezoluci IAF, která stanovuje konec přechodného období pro provádění auditů podle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 na 15. března 2018.

Zjistit víc
 
ČIA se podílel na twinningovém projektu

Český institut pro akreditaci, o.p.s. se v Srbsku aktivně podílel na projektu "IPA Twinning Project SR 13 IB EC 01".

Zjistit víc
 
Nabídka seminářů včetně "Revize normy ISO/IEC 17025"

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro Vás připravuje dále uvedené semináře.

Na seminář "Revize normy ISO/IEC 17025 - změny a implementace" již bylo přihlašování spuštěno!

Zjistit víc
 
Informace z podzimních jednání EA

Během září se uskutečnila jednání Certifikační, Inspekční, Horizontální harmonizační, Komunikační a publikační a Laboratorní komise EA a počátkem října jednala také Rada multilaterální dohody EA.

Zjistit víc
 
ČIA aplikuje dokument IAF MD 17:2015

Překlad dokumentu IAF MD 17 pro výběr witness auditů u COSM je ke stažení na stránkách ČIA.

Zjistit víc
 
Přechodné období akreditace pro ISMS k 30. 9. 2017 skončilo!

Akreditace udělené podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v kombinaci s ČSN ISO/IEC 27006:2013 jsou v tomto rozsahu od 1. října 2017 nadále neplatné.

Zjistit víc
 
ČIA připravil překlad normy ISO 17034

Překlad normy ČSN EN ISO 17034:2017 "Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů" byl předán k vydání.

Zjistit víc
 
ČIA nepodporuje "kupování" certifikátů

Český institut pro akreditaci, o.p.s. v rámci svých aktivit vždy a opakovaně zdůrazňuje, že pouze certifikáty vystavené akreditovanými certifikačními orgány jsou v rámci členských států EU rovnocenné a uznatelné.

Zjistit víc
 
ČIA "certifikaci metodik" neprovádí

Řešitelům výzkumných a vývojových projektů sdělujeme, že ČIA neprovádí certifikaci metodik, které mohou být výstupy aplikovaného výzkumu.

Zjistit víc