Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Setrvání ČIA v EA MLA bylo potvrzeno

EA MAC po projednání zprávy z evaluace ČIA jednomyslně rozhodl o našem setrvání v EA MLA (EA Multilateral Agreement), a to ve všech oblastech akreditace.

Zjistit víc
 
Slavnostní setkání k 25. výročí akreditace

25 let po udělení první akreditace v České republice se 18. března 2016 uskutečnilo ve spolupráci s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR slavnostní setkání v Hlavním sále Valdštejského paláce. Podrobnosti dále ...

Zjistit víc
 
Revize ISO/IEC 17025

Poslední dobou evidujeme řadu otázek k revizi normy ISO/IEC 17025. Rozhovor v ČIA Café Vám na většinu z nich odpoví.

Zjistit víc
 
ČIA slaví 25 let akreditace v ČR

25 let banner

Rozhovor s ředitelem ČIA Ing. Jiřím Růžičkou, MBA v časopise Profit u příležitosti tohoto výročí naleznete zde.

Zjistit víc