Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Světový den akreditace

WAD2015

Zjistit víc
 
Ředitel ČIA se stal členem MG EA MAC

Ing. Jiří Růžička, MBA byl zvolen členem Management Group of EA Multilateral Agreement Council.

 

Zjistit víc
 
ČIA převzal čestné uznání ČKS

České kalibrační sdružení udělilo ČIA čestné uznání

Zjistit víc
 
Zpracování a revize ISO norem

ISO/IEC 17011
ISO/IEC 17025
ISO Guide 34 - ISO 17034

Zjistit víc
 
COP zbývají jen 2 měsíce do konce přechodného období

Přechodné období pro platnost osvědčení o akreditaci vydaných certifikačním orgánům certifikujícím osoby podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 končí 1.7.2015.

Zjistit víc
 
ČIA nově poskytuje akreditaci výrobců referenčních materiálů

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zahájil 30. března 2015 příjem žádostí o posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů.

Zjistit víc