Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
ČIA byl pověřen k akreditaci VRM podle ČSN EN ISO 17034

Pověření bylo provedeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2017 ze dne 19. října 2017.

Zjistit víc
 
Vydány revidované normy 17011 a 17025

Koncem listopadu byla publikována revidovaná norma s požadavky na akreditační orgány ISO/IEC 17011:2017 a také norma ISO/IEC 17025:2017 určená pro akreditaci laboratoří.

Zjistit víc
 
Nabídka seminářů včetně "Revize normy ISO/IEC 17025"

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro Vás připravuje dále uvedené semináře.

Na seminář "Revize normy ISO/IEC 17025 - změny a implementace" již bylo přihlašování spuštěno!

Zjistit víc
 
Informace z podzimních jednání EA

Během podzimu se za účasti zástupců ČIA uskutečnila jednání Certifikační, Inspekční, Horizontální harmonizační, Komunikační a publikační a Laboratorní komise, Rady multilaterální dohody a Valného shromáždění EA.

Zjistit víc
 
Zástupce ČIA se zúčastnil školení APLAC k revizi ISO/IEC 17025

Pracovník ČIA se ve dnech 14. až 16. listopadu 2017 zúčastnil, jako zástupce Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), školení na normu ISO/IEC FDIS 17025:2017.

Zjistit víc
 
Prohlášení IAF k přechodnému období ISO 9001 a ISO 14001

Valné shromáždění IAF v říjnu t.r. přijalo prohlášení upozorňující na Rezoluci IAF, která stanovuje konec přechodného období pro provádění auditů podle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 na 15. března 2018.

Zjistit víc
 
ČIA připravil překlad normy ISO 17034

Překlad normy ČSN EN ISO 17034:2017 "Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů" byl předán k vydání.

Zjistit víc
 
ČIA nepodporuje "kupování" certifikátů

Český institut pro akreditaci, o.p.s. v rámci svých aktivit vždy a opakovaně zdůrazňuje, že pouze certifikáty vystavené akreditovanými certifikačními orgány jsou v rámci členských států EU rovnocenné a uznatelné.

Zjistit víc
 
ČIA "certifikaci metodik" neprovádí

Řešitelům výzkumných a vývojových projektů sdělujeme, že ČIA neprovádí certifikaci metodik, které mohou být výstupy aplikovaného výzkumu.

Zjistit víc