Menu Zavřeno

Informace o vydání dokumentů organizací zabývajících se akreditací

Informace #11 ke dni 20. 2. 2020

Vážení klienti, vážení čtenáři,

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako člen Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA), Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a také signatář vícestranných dohod o vzájemném uznávání výsledků akreditace (EA MLA, IAF MLA a ILAC MRA) je povinen zavádět do akreditačního systému České republiky dokumenty vydané těmito organizacemi.

V tomto vydání informujeme také o dokumentech, vydanými i dalšími organizacemi a o ukončení platnosti dokumentů.

Pro předběžné informování klientů o vydaných a zaváděných dokumentech mezinárodních organizací zabývajících se akreditací zpracoval ČIA tento informační materiál, který je aktualizován v měsíčním intervalu. Nadále zůstává zachována praxe, kdy jsou subjekty akreditované ČIA informovány prostřednictvím dopisu příslušných vedoucích pracovníků ČIA.

IAF (pro informaci)

IAF / ILAC A1:03/2020 Dohody o vícestranném vzájemném uznávání IAF / ILAC (Ujednání): Požadavky a postupy pro hodnocení regionální skupiny

IAF / ILAC A3:03/2020 IAF / ILAC Ujednání o vícestranném vzájemném uznávání (ujednání): Šablona zprávy pro vzájemné hodnocení akreditačního orgánu na základě ISO / IEC 17011:2017

Technické normy

ČSN ISO/IEC 20000-3 Informační technologie – Management služeb – Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1 (datum vydání: 03/2020)

ČSN ISO/IEC 20000-2 Informační technologie – Management služeb – Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb (datum vydání: 03/2020)

Zpracoval: Ing. Jaroslav Růžička, 20. 03. 2020