Menu Zavřeno

Vydání dokumentu ILAC G18:12/2021

Organizace ILAC vydala dokument ILAC-G18:12/2021 Guideline for describing Scopes of Accreditation (Pokyny pro popis rozsahu akreditace),  účelem této publikace je poskytnout akreditačnímu orgánu návod, jak popisovat rozsah akreditace umožňující efektivní  a harmonizovanou aplikaci mezi signatáři ILAC ve vztahu k příslušným mezinárodním normám. ČIA zajistil překlad tohoto dokumentu, který je nyní zveřejněn v části Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB – všechny oblasti akreditace.

V souvislosti s vydáním tohoto dokumentu byl aktualizován MPA 20-01-22 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky, ve kterém proběhla aktualizace citovaných dokumentů a byla doplněna příloha č. 2. Dokument je dostupný v části Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace.