Menu Zavřeno

Změnový list 06/23 k MPA 50-01-23

V souvislosti s vydáním revize normy ISO 27001:2022 pro certifikační orgány certifikující systémy managementu bezpečnosti informací byla provedena aktualizace MPA 50-01-23. Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu 06/23 k tomuto MPA, který je součástí tohoto vyjádření.

Aktualizovaný dokument je umístěn v sekci Dokumenty MPA.