Menu Zavřeno

Změnový list 12/23 k MPA 50-01-23 ver. 3

Byla provedena aktualizace MPA 50-01-23 ver. 3.  K projednávanému MPA nebyly ve stanoveném termínu ve veřejném připomínkovém řízení doručeny žádné připomínky.

Změny, které jsou v tomto MPA provedeny, jsou uvedeny ve Změnovém listu 12/23, který je součástí tohoto vyjádření.

Aktualizovaný dokument je umístěn v sekci Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace.