Menu Zavřeno

Nové MPA 10-02-23

ČIA vydává tento nový metodický pokyn pro akreditaci (MPA) k vysvětlení a interpretaci některých ustanovení normy ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023.

K projednávanému MPA byly ve stanoveném termínu ve veřejném připomínkovém řízení doručeny 3 připomínky. Způsob vypořádání je uveden zde v přehledu.

Aktualizovaný dokument je umístěn v sekci Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace.