Menu Zavřeno

Změnový list 13/23 k MPA 00-01-23

Na základě zvážení veškerých získaných informací a rizik plynoucích z možného dalšího opoždění harmonizace normy ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023  a především rychle se krátícího přechodného období se ČIA rozhodl, že dne 1. 12. 2023 zahájí přijímání žádostí o akreditaci též podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023. Proto byla provedena aktualizace MPA 00-01-23.  Podrobné informace k přijímání žádostí podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023 naleznete v sekci Informační dopisy pro zdravotnické laboratoře. 

Změny, které jsou v tomto MPA provedeny, jsou uvedeny ve Změnovém listu 13-23, který je součástí tohoto vyjádření.

Aktualizovaný dokument je umístěn v sekci Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace.