Menu Zavřeno

Změnový list 01/24 k MPA 10-01-23

Text MPA 10-01-23 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky, se mění z důvodu upřesnění informací k posouzení laboratoře pro účely autorizace / oznámení, doplnění informací k posouzení laboratoře pro účely uznání laboratoře v rámci plnění požadavků EPA (United States Enviromental Protection Agency) na zkoušení emise formaldehydu kompozitních dřevěných výrobků, provedení aktualizace v předpokládaném časovém rozsahu posuzování a formálních úprav. Změny, které byly v tomto MPA provedeny naleznete ve ZDE ve Změnovém listu 01/24, který je součástí tohoto vyjádření.

Aktualizovaný dokument je umístěn v sekci Dokumenty MPA – všechny oblasti akreditace.