Menu Zavřeno

ČIA se podílí na přejímání ISO 17034

První vydání normy ISO 17034 „Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů“ bylo zveřejněno 1. 11. 2016 a nahrazujuje předchozí dokument ISO Guide 34, který vyšel v listopadu 2013 v českém jazyce jako TNI Pokyn ISO 34.

Nová mezinárodní norma bude využívána k akreditaci výrobců referenčních materiálů. Do soustavy českých technických norem jako ČSN bude ke dni 30. 4. 2017 zavedena převzetím v anglickém originále. V současné době Český institut pro akreditaci, o.p.s. již připravuje její překlad do českého jazyka a zavedení do akreditačního systému ČR. O dalším vývoji bude ČIA informovat na svých webových stránkách.