Menu Zavřeno

Změnový list ZL 01/09 k MPA 60-01-04

S účinností od 1.4.2009 vydává ČIA změnový list ZL 01/09 k MPA 60-01-04. Důvodem je vydání revidovaného Výkladu IAF k aplikaci ISO/IEC 17024:2003, vydání 2. verze 2. Termín zavedení je 1.2.2010.

Více informací zde:

ČIA vydalo 15.2.2005 dopis pro COP v souvislosti s harmonizací požadavků na funkce.

ČIA vydalo 4.10.2005 dopis pro COP v souvislosti s dalším rozvojem harmonizace požadavků na funkce.

Oznámení ČIA pro certifikační orgány provádějící certifikaci osob – minimální požadavky na funkce.

Stanovisko Certifikačního výboru EA k požadavkům ISO/IEC 17024